nông thôn mới nâng cao

tin tức về nông thôn mới nâng cao mới nhất

Phát huy vai trò của lãnh đạo cấp ủy trong xây dựng nông thôn mới
 

08/11/2021

Để đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chương trình quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Vĩnh Phúc đặc biệt chú trọng đến vai trò trách nhiệm của từng thành viên trong ban chỉ đạo để lắng nghe nguyện vọng của người dân và cùng nhân dân thực hiện.