nông thôn mới nâng cao

tin tức về nông thôn mới nâng cao mới nhất

Xã Ea Wy trở thành một điển hình xây dựng nông thôn mới tại Đắk Lắk
 

23/12/2021

Về đích nông thôn mới vào năm 2019 nhưng tới nay chính quyền và nhân dân xã Ea Wy, huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) vẫn đang hết sức nỗ lực để tiếp tục xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao.