Nội Mông

Cập nhập tin tức Nội Mông

Con sông hẹp nhất thế giới chỉ rộng vài centimet, tồn tại suốt 100 thế kỷ

Sông Hualai nằm trên cao nguyên Nội Mông ở phía bắc Trung Quốc, dài hơn 17km nhưng nơi hẹp nhất của nó chỉ rộng 4cm.

Đang cập nhật dữ liệu !