nợ thuế

Cập nhập tin tức nợ thuế

Một tập đoàn bất động sản bị ngừng sử dụng hóa đơn trong 1 năm

Nợ thuế quá hạn gần 94 tỷ đồng, Công ty CP Tập đoàn Danh Khôi vừa nhận quyết định cưỡng chế thuế, bị ngừng sử dụng hóa đơn trong 1 năm…

Đang cập nhật dữ liệu !