nỗ lực ảo

Cập nhập tin tức nỗ lực ảo

Nỗ lực ảo - "căn bệnh" mới của giới trẻ

Lúc nào cũng "đầu tắt mặt tối" với những kế hoạch dài hạn, ngắn hạn nhưng kết quả chỉ dừng lại ở mức 20-30% công việc. Nhiều bạn trẻ rơi vào tình trạng nỗ lực ảo như vậy mà không hề hay biết.

Đang cập nhật dữ liệu !