nhà máy

Cập nhập tin tức nhà máy

Khám phá bên trong nhà máy sản xuất căn cước công dân gắn chip

Khu vực sản xuất thẻ CCCD gắn chip được vận hành đảm bảo an ninh rất chặt chẽ. Phóng viên phải trải qua nhiều bước về thủ tục hành chính, kiểm tra kỹ lưỡng mới được vào khu vực này.

Đang cập nhật dữ liệu !