ngưng tim

Cập nhập tin tức ngưng tim

Bệnh nhân thoát 'cửa tử' thần kỳ sau một tiếng ngưng tim

Nam bệnh nhân thoát 'cửa tử' một cách thần kỳ sau một tiếng bị ngưng tim nhờ những nỗ lực hồi sức tim phổi liên tục từ các bác sĩ.

Đang cập nhật dữ liệu !