ngôi đình cổ

Cập nhập tin tức ngôi đình cổ

Hà Nội: Chặt cây đa lớn không đúng quy định, Ban Khánh tiết đình Chèm 'nhận khuyết điểm'

Ban Khánh tiết đình Chèm đã nhận khuyết điểm và xin rút kinh nghiệm về việc chặt cây đa hàng chục năm trước cổng. Đề xuất trong 10 năm tới sẽ trồng bổ sung các cây phù hợp với di tích.

Đang cập nhật dữ liệu !