Nghệ An: Huyện Nam Đàn nỗ lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Sau 3 năm thực hiện Đề án thí điểm huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân huyện Nam Đàn (Nghệ An) được nâng cao, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Ngày 04/01/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 17/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm “Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch giai đoạn 2018 - 2025”. Sau gần 3 năm triển khai thực hiện đề án, đến nay Nam Đàn đã đạt được những kết quả quan trọng.

Theo đó, với quyết tâm chính trị cao từ tỉnh đến huyện, xã cùng với sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của các cơ quan trung ương, sự hưởng ứng và chung sức của các tổ chức, đơn vị và các tầng lớp nhân dân, các xã thuộc huyện Nam Đàn hiện nay đã củng cố và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới (NTM). 18/18 xã giữ vững xã NTM, trong đó có xã Kim Liên đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 4 xã gồm Nam Nghĩa, Nam Anh, Nam Cát, Nam Giang đạt 15/15 tiêu chí, đang trình thẩm tra. 13 xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí NTM nâng cao trở lên.

{keywords}
 
{keywords}
Huyện Nam Đàn nỗ lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với du lịch giai đoạn 2018 – 2025.

Huyện Nam Đàn cũng đã hoàn thành 6/12 chương trình, dự án trọng điểm theo Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 4/1/2019 của Thủ tướng Chỉnh phủ, hoàn thành 32/42 nội dung trong bộ tiêu chí huyện NTM kiểu mẫu về phát triển văn hóa gắn với du lịch.

Trong 3 năm, huyện Nam Đàn đã huy động được gần 2.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách các cấp là 759,3 tỷ đồng, chiếm 38,22% (trong đó ngân sách trung ương 136,5 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 29,8 tỷ đồng; ngân sách huyện xã 593 tỷ đồng). Vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án là 585 tỷ đồng, chiếm 29,45%; vốn xã hội hóa (doanh nghiệp) 77 tỷ đồng, chiếm 3,88%; vốn huy động từ cộng đồng dân cư hơn 565 tỷ đồng, chiếm 28,45%.

Riêng năm 2021, địa phương này đã huy được gần 1.000 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân dân còn hiến 8.950m2 đất và 25.450 ngày công lao động để thực hiện các nội dung của đề án.

Địa phương đã xây dựng được một số mô hình du lịch văn hóa, góp phần làm đa dạng các loại hình du lịch trên địa bàn. Đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao rõ nét, bộ mặt nông thôn, cảnh quan môi trường có nhiều khởi sắc.

Việt Hòa

HTX trẻ tiên phong trồng nho sữa Hàn

Dù mới thành lập nhưng HTX dịch vụ nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao Tuấn Hà Xuân Du farm đã và đang phát triển cây trồng mới, sản xuất công nghệ cao mang thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

HTX Đông Tiến lợi nhuận từ phát triển công nghệ cao

Là HTX chuyên sử dụng cơ giới hóa nông nghiệp, phát triển cây trồng công nghệ cao mang lại thu nhập mỗi năm cho HTX Đông Tiến hàng chục tỷ đồng.

Phát huy năng lực sản xuất của HTX tại Thanh Hóa

Các HTX ở Thanh Hóa luôn hỗ trợ tích cực, tạo mối liên kết, hợp tác, phát huy năng lực sản xuất của các HTX đối với thành viên, các hộ thành viên góp phần vào tăng trưởng tổng sản phẩm chung của cả tỉnh.

Huế: Sản xuất gạo hữu cơ theo chuỗi giá trị, liên kết tiêu thụ ‘xanh - sạch – an toàn’

Các hợp tác xã (HTX) ở Thừa Thiên – Huế ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa gạo hữu cơ chất lượng và thực hiện liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Từ đó, tạo ra năng suất và thu nhập ổn định cho các thành viên HTX.

Huế: Sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, giải pháp phát triển kinh tế bền vững

Nhiều hợp tác xã (HTX) ở tỉnh Thừa Thiên – Huế đang triển khai sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đạt hiệu quả kinh tế và đang thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững

Quảng Trị: Lan tỏa chuyển đổi số ở hợp tác xã, đưa drone (UAV) vào sản xuất nông nghiệp

Một số hợp tác xã ở huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã triển khai chuyển đổi số với việc ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp để giảm chi phí và giải quyết thiếu lao động khi vào mùa vụ…

HTX mắt xích quan trọng giải bài toán “được mùa, mất giá” cho nông dân

70% HTX chưa tham gia tiêu thụ nông sản, chưa liên kết với doanh nghiệp, chưa làm cầu nối nông dân với doanh nghiệp… khiến tiêu thụ nông sản của các HTX còn gặp khó khăn.

Hà Tĩnh: Hợp tác xã Nga Hải, đơn vị tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ

Là đơn vị tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, đến nay Hợp tác xã Nga Hải (Hà Tĩnh) là một trong những đơn vị có sản phẩm đạt năng suất cao, chất lượng tốt, đầu ra ổn định.

Phát huy vai trò kinh tế tập thể, hợp tác xã trong trong thời kỳ mới

Thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, Hà Tĩnh đề ra nhiều chương trình nhằm phát huy vai trò kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển kinh tế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Những dấu ấn rõ nét của kinh tế tập thể, hợp tác xã ở Hà Tĩnh

Nhận thấy vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, Hà Tĩnh đã chú trọng triển khai loại hình kinh tế này trên rất nhiều lĩnh vực.

Đang cập nhật dữ liệu !