ngày hội việc làm

Cập nhập tin tức ngày hội việc làm

Giúp sinh viên tiếp cận sớm việc làm

"Mặc dù mới là sinh viên năm nhất nhưng thông qua sự kiện này, em đã định hướng được mục tiêu nghề nghiệp và lập kế hoạch sớm cho tương lai”, Nguyễn Trường An - sinh viên Trường Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội, chia sẻ.

Đang cập nhật dữ liệu !