Nắng nóng đổ lửa kéo dài ở miền Bắc và Trung Bộ khi nào chấm dứt?

Cập nhập tin tức Nắng nóng đổ lửa kéo dài ở miền Bắc và Trung Bộ khi nào chấm dứt?

Nắng nóng đổ lửa kéo dài ở miền Bắc và Trung Bộ khi nào chấm dứt?

Đợt nắng nóng dài nhất từ đầu năm ở Bắc và Trung Bộ vẫn đang tiếp diễn. Dự báo khoảng đầu tuần tới, khi xuất hiện những cơn mưa rào, nắng nóng mới giảm dần.

Đang cập nhật dữ liệu !