Nam Định: Ý Yên phấn đấu thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025

Huyện Ý Yên (Nam Định) đề ra mục tiêu đến hết năm 2024 có 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2025.

{keywords}
Những con đường liên thôn, liên xã ở Ý Yên rất khang trang, sạch đẹp (Ảnh: Thảo Nguyên)

Với mục tiêu chung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu để đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn giàu có và thịnh vượng, tiệm cận với khu vực đô thị; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại và kết nối chặt chẽ với quá trình đô thị hóa; kinh tế nông thôn phát triển mạnh mẽ... huyện Ý Yên (Nam Định) đã đề ra mục tiêu đến hết năm 2024 có 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Huyện Ý Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2025; 8 xã, thị trấn được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu; thị trấn Lâm xây dựng đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2024; 30% số thôn, xóm trở lên đạt thôn, xóm, tổ dân phố nông thôn mới kiểu mẫu.

Để thực hiện những mục tiêu đó, huyện Ý Yên chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu”, trong đó chú trọng nâng cao vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng.

Kịp thời phát hiện, phổ biến các mô hình, điển hình tiên tiến, sáng kiến và cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu để nhân rộng. Biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp, có nhiều thành tích và các điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Huyện cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên kiểm điểm, đánh giá, đôn đốc tiến độ xây dựng nông thôn mới gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

{keywords}
Trường học ở xã Yên Tân được đầu tư khang trang, xanh - sạch - đẹp. (Ảnh: Thảo Nguyên)

Các xã, thị trấn rà soát, lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2030 theo quy định đảm bảo kết nối và phù hợp với quy hoạch huyện, quy hoạch tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2021-2025. Rà soát, điều chỉnh các quy hoạch chi tiết như quy hoạch xây dựng vùng xã, quy hoạch chi tiết giao thông, thủy lợi; hệ thống cấp, thoát nước; cấp điện; phân vùng sản xuất nông nghiệp.... gắn với quá trình đô thị hóa nông thôn đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Với việc củng cố, hoàn thiện, duy tu, bảo dưỡng và nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội hiện có phục vụ sản xuất và dân sinh ở nông thôn; huyện chú trọng đầu tư xây dựng mới kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn gắn với phát triển đô thị. Trong đó, tập trung thực hiện các tiêu chí về hạ tầng giao thông, thủy lợi và phòng chống thiên tai, điện, cơ sở vật chất trường học, cơ sở vật chất văn hóa, hạ tầng dịch vụ thương mại, hạ tầng thông tin truyền thông, hạ tầng cung cấp nước sạch nông thôn, môi trường... đảm bảo đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định.

Đặc biệt, huyện xây dựng và triển khai kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025. Chú trọng thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư, phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn thích ứng với biến đổi khí hậu, chuỗi liên kết gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Triển khai đồng bộ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế các sản phẩm đặc trưng của các địa phương; phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 40 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm kết hợp với phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm OCOP và các nông sản chủ lực của huyện. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến; nâng cao giá trị, khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Cùng với đó, phát triển công nghiệp, dịch vụ, làng nghề, ngành nghề nông thôn gắn với du lịch sinh thái, du lịch nông thôn để tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân và chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp đang triển khai để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Phát triển mạnh hệ thống các đại lý, cửa hàng tiện lợi, các kênh bán lẻ tại nông thôn để tiêu thụ sản phẩm. Coi trọng xây dựng và quảng bá các thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm của huyện có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường.

Thảo Nguyên

Làm gì để giá lợn hơi ổn định, mang lại lợi nhuận cho các HTX?

Giá lợn hơi duy trì ở mức dưới 60.000 đồng/kg trong thời gian dài trong khi chi phí chăn nuôi ở mức cao.

HTX bán hàng qua kênh online, đơn hàng tăng gấp 3-4 lần

Giờ đây các HTX đã được hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn, livetream bán hàng, xuất khẩu nông sản qua kênh thương mại điện tử vô cùng tiện lợi

Tiền Giang: Tích cực hỗ trợ kinh tế tập thể phát triển bền vững

Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Tiền Giang luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể (KTTT), tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các HTX thành viên.

Hà Nội chọn 19 HTX thí điểm tham gia đề án mô hình HTX kiểu mới hiệu quả

UBND Thành phố Hà Nội chọn 19 hợp tác xã thí điểm tham gia đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và đầu tư cho HTX

Các hoạt động tập huấn, thông tin về ứng dụng thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và đầu tư cho hợp tác xã (HTX) tạo cơ hội cho HTX và doanh nghiệp, nhà đầu tư hợp tác, liên kết sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Sơn La: Đẩy mạnh phát triển hợp tác xã nông nghiệp

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, năm 2022 Sơn La đặt mục tiêu có thêm 5 xã về đích NTM, tăng 5 xã so với đầu năm 2021.

Hà Nội đặt mục tiêu 100% HTX nông nghiệp đăng ký xây dựng NTM nâng cao

Hà Nội vừa ban hành kế hoạch củng cố, kiện toàn HTX nông nghiệp trong đó đặt mục tiêu đến năm 2025,  100% HTX ở xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Bắc Giang: HTX thể hiện tốt vai trò cầu nối cho nông dân

Nhiều HTX  trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã thực hiện tốt việc liên doanh, liên kết các hộ nông dân với nhau để chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung quy mô lớn.

Quảng Ninh đẩy mạnh phát triển các mô hình HTX nông nghiệp

Nhờ những chủ trương kịp thời, nhiều HTX nông nghiệp tại tỉnh Quảng Ninh đã ứng dụng khoa học kỹ thuật cung cấp ra thị trường những sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận.

HTX - nền tảng xây dựng Nông thôn mới vượt bậc ở Bắc Giang

Trong những năm qua, tỉnh Bắc Giang luôn chú trọng củng cố, kiện toàn và phát triển mạng lưới các HTX trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những tiêu chí trong xây dựng NTM mới tại địa phương.

Đang cập nhật dữ liệu !