mua bán hoá đơn

Cập nhập tin tức mua bán hoá đơn

Lập 2 công ty “ma” để mua bán hóa đơn thu lời gần 100 tỷ đồng

Lê Bá Nga ở Thanh Hóa đã lập ra 2 công ty nhưng không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào mà chỉ để bán hóa đơn với giao dịch gần 100 tỷ đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !