mẹ chồng tàn độc

Cập nhập tin tức mẹ chồng tàn độc

Chì chiết con dâu suốt 3 năm cưới chưa có con, lật tấm chăn lên mẹ chồng òa khóc

Cưới nhau 3 năm mà tôi chưa có con. Đã có lúc bà nói với chồng tôi sẽ tìm một người vợ khác để sinh con vì không muốn gia đình tuyệt tự tuyệt tôn. Cũng vì chuyện này mà mẹ chồng tôi thường xuyên chì chiết tôi.

Đang cập nhật dữ liệu !