mất giấy tờ

Cập nhập tin tức mất giấy tờ

Mất hết giấy tờ tùy thân, người đàn ông tìm cách về quê ‘không giống ai’

Mất hết giấy tờ tùy thân và không có tiền, người đàn ông ở Trung Quốc đã thực hiện chuyến về quê đầy kỳ lạ. 

Đang cập nhật dữ liệu !