Lùi lịch tựu trường

Cập nhập tin tức Lùi lịch tựu trường

13 tỉnh, thành lùi lịch tựu trường

Đến ngày 27/8, thêm 4 tỉnh lùi lịch tựu trường do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đang cập nhật dữ liệu !