lực lượng 141

Cập nhập tin tức lực lượng 141

Quay đầu xe, nhảy vội xuống dắt bộ, ném ma túy ra đường phi tang khi gặp tổ 141

Nhiều thanh niên không đội mũ bảo hiểm vội nhảy xuống xe dắt bộ, hoặc quay đầu xe bỏ chạy, đối tượng có ma túy thì ném tang vật ra đường phi tang nhưng tất cả không qua mắt được lực lượng chức năng

Đang cập nhật dữ liệu !