Liên minh HTX Bắc Giang đồng hành cùng các HTX thành viên xây dựng NTM

Theo bà Nguyễn Thị Thuỷ, Chánh Văn phòng Liên minh hợp tác xã tỉnh Bắc Giang, trong nhiệm kỳ qua, KTTT, HTX của tỉnh có sự phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng hoạt động.

 

{keywords}
Liên minh HTX Bắc Giang đồng hành cùng bà con xây dựng NTM

Các HTX cơ bản tuân thủ quy định, nguyên tắc của Luật HTX năm 2012, phát triển đa dạng trong các lĩnh vực, các địa bàn, đáp ứng nhu cầu của thành viên và phù hợp xu thế phát triển chung của xã hội. Ngày càng có nhiều mô hình HTX kiểu mới thực hiện liên kết và tiêu thụ với doanh nghiệp từ đầu vào đến đầu ra theo hợp đồng dịch vụ, gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực của địa phương, góp phần khắc phục tình trạng manh mún ruộng đất, phù hợp yêu cầu sản xuất nông nghiệp trong tình hình mới.

Điều này góp phần không nhỏ vào quá trình xây dựng Nông thôn mới tại địa phương.

Theo Liên minh hợp tác xã tỉnh Bắc Giang, xu hướng tham gia vào HTX của các hộ ở các địa phương ngày càng tăng, cho thấy nhận thức của người dân ngày càng thay đổi, tư duy, cách nghĩ, cách làm từ hoạt động sản xuất nông nghiệp sang hoạt động kinh tế nông nghiệp được hình thành và phát triển. Từ đó, các HTX đều tham gia, đóng góp hầu hết vào các tiêu chí trong xây dựng NTM tại địa bàn nơi HTX “đóng quân”.

Cụ thể, đến hết năm 2020, tỉnh Bắc Giang phấn đấu có thêm 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có thêm 8 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và 58 thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, huyện Tân Yên dự kiến sẽ công bố huyện đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới trong năm nay. Huyện Yên Dũng xây dựng kế hoạch chi tiết, phấn đấu đến năm 2021 hoàn thành huyện nông thôn mới. Các huyện Việt Yên, Lạng Giang tiếp tục tập trung chỉ đạo xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại các xã.

Từ nay đến hết năm, các huyện, thành phố ở tỉnh chỉ đạo các xã khẩn trương khởi công 298 hạng mục công trình xây dựng nông thôn mới còn lại. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và quyết toán công trình để giải ngân nguồn vốn, đảm bảo đến hết 30/9/2020 giải ngân tối thiểu 60% nguồn vốn.

Tổng nguồn vốn tỉnh Bắc Giang dự kiến huy động đầu tư trực tiếp cho Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn khoảng trên 947 tỷ đồng. Trong số này, tỉnh đã phân bổ trên 4,7 tỷ đồng hỗ trợ các huyện, thành phố thực hiện 19 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ để 12 nông sản xác lập quyền sở hữu công nghiệp, có tem nhãn, bao bì sản phẩm truy xuất nguồn gốc.

Đến nay, có 2 dự án phát triển sản xuất hoàn thành, 10 dự án đang thực hiện, 7 dự án thực hiện trong vụ Đông (ở các huyện Lục Nam, Hiệp Hòa, Lạng Giang và thành phố Bắc Giang); có 3 nông sản đã hoàn thành, 9 sản phẩm đang thực hiện.

Thực hiện tiêu chí hạ tầng kinh tế xã hội trong xây dựng nông thôn mới, năm 2020 các địa phương ở tỉnh Bắc Giang dự kiến làm 106 km đường giao thông nông thôn, cứng hóa trên 17 km kênh mương nội đồng, xây dựng 132 công trình nhà văn hóa xã, thôn; 43 công trình thể thao xã, thôn; 85 điểm thu gom rác thải; 63 nghĩa trang nhân dân thôn, 217 phòng học các cấp...

Trước những kết quả đã đạt được, về mục tiêu chung nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội xác định: Phát triển KTTT, HTX theo hướng bền vững, khắc phục các yếu kém, hạn chế hiện nay, tiếp tục củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức KTTT.

Cụ thể, Liên minh HTX Bắc Giang sẽ tiếp tục đưa hoạt động của các HTX ngày càng có hiệu quả trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc, giá trị cơ bản của HTX và quy định của pháp luật. Tăng cường củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Liên minh HTX tỉnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ gắn với các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

 Về mục tiêu phát triển KTTT, HTX, hàng năm có ít nhất 50 HTX thành lập mới trong các lĩnh vực, địa bàn; tăng số THT mới từ 8-10% hoạt động và đăng ký hoạt động theo quy định. Củng cố hoạt động của các Liên hiệp HTX hiện có; phấn đấu thành lập mới từ 2-3 liên hiệp HTX trên các lĩnh vực.

Phấn đấu nâng tỷ lệ HTX hoạt động khá trở lên đến cuối nhiệm kỳ đạt trên 50%, giảm số HTX yếu, kém xuống còn dưới 9%.

Phấn đấu hàng năm phối hợp với các huyện, thành phố xây dựng ít nhất 3-5 mô hình HTX kiểu mới theo chuỗi liên kết. Phấn đấu cuối nhiệm kỳ tối thiểu có khoảng 50% HTX nông nghiệp thực hiện liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

100% số cán bộ chủ chốt HTX nông nghiệp tham gia ít nhất một khóa tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ.

Về mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang, Liên minh HTX tỉnh đề ra mục tiêu, mỗi năm kết nạp từ 30 đơn vị thành viên, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có ít nhất 80% HTX hoạt động hiệu quả trong tỉnh là thành viên của Liên minh HTX tỉnh.

Mỗi năm ít nhất có 20 lượt HTX được hỗ trợ tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, thị trường; tổ chức cho 50 - 80 lượt HTX được tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh. Phấn đấu khoảng 250 lượt dự án được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh. Đề xuất UBND tỉnh nâng vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX lên 30 tỷ đồng. Tham mưu tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các HTX, liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh hai năm một lần.

Ngoài ra, theo Chánh văn phòng Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang, Liên minh HTX tỉnh cũng đặt ra mục tiêu, trong 5 năm tới sẽ phấn đấu thành lập Trung tâm giới thiệu sản phẩm an toàn của các HTX trên địa bàn tỉnh và kết nối sản phẩm của các HTX tỉnh bạn góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Liên minh HTX tỉnh đối với HTX, thành viên. Từ đó, đồng hành cũng người dân, chính quyền địa phương tham gia tích cực vào quá trình xây dựng NTM trong giai đoạn tới.

Hải Phong

 

Làm gì để giá lợn hơi ổn định, mang lại lợi nhuận cho các HTX?

Giá lợn hơi duy trì ở mức dưới 60.000 đồng/kg trong thời gian dài trong khi chi phí chăn nuôi ở mức cao.

HTX bán hàng qua kênh online, đơn hàng tăng gấp 3-4 lần

Giờ đây các HTX đã được hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn, livetream bán hàng, xuất khẩu nông sản qua kênh thương mại điện tử vô cùng tiện lợi

Tiền Giang: Tích cực hỗ trợ kinh tế tập thể phát triển bền vững

Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Tiền Giang luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể (KTTT), tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các HTX thành viên.

Hà Nội chọn 19 HTX thí điểm tham gia đề án mô hình HTX kiểu mới hiệu quả

UBND Thành phố Hà Nội chọn 19 hợp tác xã thí điểm tham gia đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và đầu tư cho HTX

Các hoạt động tập huấn, thông tin về ứng dụng thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và đầu tư cho hợp tác xã (HTX) tạo cơ hội cho HTX và doanh nghiệp, nhà đầu tư hợp tác, liên kết sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Sơn La: Đẩy mạnh phát triển hợp tác xã nông nghiệp

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, năm 2022 Sơn La đặt mục tiêu có thêm 5 xã về đích NTM, tăng 5 xã so với đầu năm 2021.

Hà Nội đặt mục tiêu 100% HTX nông nghiệp đăng ký xây dựng NTM nâng cao

Hà Nội vừa ban hành kế hoạch củng cố, kiện toàn HTX nông nghiệp trong đó đặt mục tiêu đến năm 2025,  100% HTX ở xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Bắc Giang: HTX thể hiện tốt vai trò cầu nối cho nông dân

Nhiều HTX  trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã thực hiện tốt việc liên doanh, liên kết các hộ nông dân với nhau để chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung quy mô lớn.

Quảng Ninh đẩy mạnh phát triển các mô hình HTX nông nghiệp

Nhờ những chủ trương kịp thời, nhiều HTX nông nghiệp tại tỉnh Quảng Ninh đã ứng dụng khoa học kỹ thuật cung cấp ra thị trường những sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận.

HTX - nền tảng xây dựng Nông thôn mới vượt bậc ở Bắc Giang

Trong những năm qua, tỉnh Bắc Giang luôn chú trọng củng cố, kiện toàn và phát triển mạng lưới các HTX trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những tiêu chí trong xây dựng NTM mới tại địa phương.

Đang cập nhật dữ liệu !