lễ lập bàn thờ tiền tỉ

Cập nhập tin tức lễ lập bàn thờ tiền tỉ

Lễ lập bàn thờ tiền tỉ của người Dao: Làm lễ, khổ vì nhịn tiểu

Lễ lập bàn thờ người Dao phải làm to bởi làm nhỏ thì không có đủ thịt lợn để chia cho hàng trăm anh em, hàng xóm, không có tiền để chia cho các thầy.

Đang cập nhật dữ liệu !