làm nhục con

Cập nhập tin tức làm nhục con

Hành hạ con, xích cổ dắt đi, bắt 'sủa': Hành vi phi đạo đức, coi thường pháp luật

Theo luật sư, hành vi dã man của Nguyễn Thành Luân là không thể chấp nhận, phi đạo đức, vi phạm pháp luật. Cha mẹ dạy dỗ con không đồng nghĩa với việc xâm hại sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của con.

Đang cập nhật dữ liệu !