làm căn cước công dân mới

Cập nhập tin tức làm căn cước công dân mới

5 thay đổi cơ bản khi cấp Căn cước công dân gắn chíp từ ngày mai (1/7)

Theo Thông tư của Bộ Công an, từ 1/7/2021, sẽ có một số thay đổi trong việc cấp Căn cước công dân gắn chíp mà người dân nên biết.

Đang cập nhật dữ liệu !