kiểm tra trực tuyến học sinh lớp 1

Cập nhập tin tức kiểm tra trực tuyến học sinh lớp 1

Học sinh lớp 1, 2 không phải kiểm tra, đánh giá trong thời gian học online

Năm học mới bắt đầu trong tình hình mới khi nhiều địa phương tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội và việc học trực tuyến là giải pháp tất yếu nhưng nhiều phụ huynh cũng không khỏi lo lắng học trực tuyến thì kiểm tra trực tuyến ra sao.

Đang cập nhật dữ liệu !