kiểm tra công tác

Cập nhập tin tức kiểm tra công tác

Ngành Hải quan đồng hành cùng doanh nghiệp trong cao điểm dịch Covid-19

Trong quý III/2021, Tổng cục Hải quan tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai công tác xây dựng bài toán nghiệp vụ về Hệ thống hải quan thông minh.

Đang cập nhật dữ liệu !