kháng nguyên

Cập nhập tin tức kháng nguyên

Lùm xùm quanh test nhanh Covid-19: Bộ Y tế nói gì?

Đối với quản lý giá các loại sinh phẩm xét nghiệm, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị công khai giá trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

Đang cập nhật dữ liệu !