Huỷ niêm yết

Cập nhập tin tức Huỷ niêm yết

Cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch, quyền lợi nhà đầu tư ra sao?

Việc cổ phiếu ROS của FLC Faros bị đưa vào diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 12/8/2022, câu hỏi đặt ra là khi cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch, quyền lợi nhà đầu tư ra sao?

Đang cập nhật dữ liệu !