Hóc xương gà

Cập nhập tin tức Hóc xương gà

Mời thầy cúng 'làm phép' chữa hóc xương gà

Con gái bị hóc xương gà nhưng gia đình chữa mẹo và mời thầy cúng về làm phép. Kết quả, xương gà cắm vào thực quản gây áp-xe.

Đang cập nhật dữ liệu !