Hồ Quang Cua

Cập nhập tin tức Hồ Quang Cua

Hỗ trợ doanh nghiệp bảo vệ thương hiệu gạo ST24, ST25

Gia đình ông Hồ Quang Cua đã có đơn gửi đến Tổng cục QLTT đề nghị hỗ trợ bảo vệ thương hiệu giống lúa và gạo ST24, ST25 tại thị trường Việt Nam.

Đang cập nhật dữ liệu !