hộ chiếu 2022

Cập nhập tin tức hộ chiếu 2022

Thay đổi phí làm hộ chiếu từ ngày 1/1/2022

Tuỳ theo từng loại là hộ chiếu phổ thông, hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hay hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn, sẽ có mức lệ phí khác nhau. Vậy lệ phí làm hộ chiếu năm 2022 là bao nhiêu?

Đang cập nhật dữ liệu !