Hải Phòng điều động nhân sự, bổ nhiệm một loạt cán bộ chủ chốt

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đình Chuyến giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy; đồng chí Nguyễn Hải Bình giữ chức Chánh Thanh tra thành phố...

Đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao quyết định, chúc mừng đồng chí Nguyễn Đình Chuyến và đồng chí Nguyễn Hải Bình. Ảnh: Duy Thính

Sáng 1/8, đồng chí Lê Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành uỷ về công tác cán bộ Văn phòng Thành ủy. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Cao Xuân Liên, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành uỷ quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hải Bình, Chánh Văn phòng Thành ủy về công tác tại Thanh tra thành phố, giữ chức vụ Chánh Thanh tra thành phố; điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng về công tác tại Văn phòng Thành ủy và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy, từ ngày 1-8-2017.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành uỷ, đồng chí Bí thư Thành uỷ Lê Văn Thành trao quyết định, chúc mừng các đồng chí Nguyễn Hải Bình, Nguyễn Đình Chuyến. Đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, việc điều động, bổ nhiệm các đồng chí Nguyễn Hải Bình, Nguyến Đình Chuyến trong lộ trình đào tạo, chuẩn bị nguồn cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 của thành phố, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, kinh nghiệm lãnh đạo thành phố phát triển đột phá. Thời gian tới, hai đồng chí Nguyễn Hải Bình và Nguyễn Đình Chuyến tiếp tục phát huy khả năng, kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác mới, góp phần tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy trong giải quyết những vấn đề mới, khó. Đối với công tác của Văn phòng Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu đồng chí Nguyễn Đình Chuyến tập trung rà soát lại các phòng, chủ động sắp xếp lịch công tác khoa học, bài bản, nắm sát tình hình cơ sở, chủ động tham mưu với Thường trực Thành ủy, xây dựng bộ máy văn phòng đổi mới, kiến tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của lãnh đạo thành phố.

* Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc tiếp nhận, bổ nhiệm Chánh Thanh tra thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hải Bình.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Hải Bình, Chánh Văn phòng Thành ủy được tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra thành phố từ ngày 1-8- 2017. Tại hội nghị, UBND thành phố cũng công bố quyết định đồng chí Trần Thị Uyên, Chánh Thanh tra thành phố về nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 22-5- 2017.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố trao quyết định, chúc mừng đồng chí Nguyễn Hải Bình, Trần Thị Uyên; đồng thời ghi nhận những đóng góp của đồng chí Trần Thị Uyên đối với sự phát triển ngành Thanh tra nhà nước của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương phụ trách Đảng bộ huyện Tiên Lãng

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy trao quyết định cho các đồng chí Nguyễn Đình Chuyến và Nguyễn Thị Mai Phương.

Sáng 1/8, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng chủ trì hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành uỷ về công tác cán bộ chủ chốt tại huyện Tiên Lãng.

Hội nghị nghe công bố quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy; giao đồng chí Nguyễn Thị Mai Phương, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tiên Lãng phụ trách Đảng bộ huyện từ ngày 1-8 đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng.

Điều động đồng chí Nguyễn Văn Chương giữ chức Bí thư Huyện ủy Cát Hải; Điều động đồng chí Bùi Trung Nghĩa nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp

Đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao quyết định cho các đồng chí Nguyễn Văn Chương và Bùi Trung Nghĩa.

Sáng 1/8, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ Huyện ủy Cát Hải. Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố được điều động về công tác tại Huyện ủy Cát Hải, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Bí thư Huyện ủy Cát Hải từ ngày 1-8-2017.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành chúc mừng, giao nhiệm vụ đồng chí Nguyễn Văn Chương trên cương vị Bí thư Huyện ủy Cát Hải tiếp tục nỗ lực phấn đấu, học hỏi kinh nghiệm điều hành của các thế hệ lãnh đạo Huyện ủy, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong huyện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

* Sáng 1- 8, Thường trực Thành ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ của Đảng ủy khối Doanh nghiệp. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Cao Xuân Liên, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; lãnh đạo Đảng ủy khối Doanh nghiệp…

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Bùi Trung Nghĩa, nguyên Bí thư Huyện ủy Cát Hải được điều động về công tác tại Đảng ủy khối Doanh nghiệp, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp từ ngày 1- 8- 2017.

Đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Bùi Trung Nghĩa trong quá trình công tác, tin tưởng đồng chí sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được Ban Thường vụ Thành ủy giao phó. Đồng chí mong muốn Đảng ủy khối đoàn kết, gắn bó, đổi mới phương thức hoạt động, phát huy tốt vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Quý giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao; Đồng chí Đỗ Xuân Trịnh phụ trách Đảng bộ huyện Kiến Thụy

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy trao quyết định cho các đồng chí Phạm Văn Quý và Đỗ Xuân Trịnh.Ảnh: Hoàng Phước

Sáng 1/8, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng chủ trì hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành uỷ về công tác cán bộ chủ chốt tại huyện Kiến Thụy. Cùng dự có đồng chí Đặng Bá Cường, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Hội nghị nghe công bố các quyết định: điều động và bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Quý, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kiến Thụy giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao; giao đồng chí Đỗ Xuân Trịnh, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Kiến Thụy phụ trách Đảng bộ huyện từ ngày 1-8 đến khi kiện toàn xong chức danh Bí thư Huyện ủy Kiến Thụy.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa chúc các đồng chí nỗ lực hơn nữa ở cương vị mới, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

* Tại Sở Văn hóa - Thể thao, UBND thành phố tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác nhân sự Sở Văn hóa - Thể thao. Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam trao quyết định nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với đồng chí Đoàn Duy Linh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Quý, giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam chúc mừng đồng chí Đoàn Duy Linh hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều đóng góp cho ngành Văn hóa - Thể thao thành phố; chúc mừng đồng chí Lê Văn Quý trên cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, góp phần đưa Hải Phòng trở thành địa phương mạnh về văn hóa và thể thao của cả nước.

Bổ nhiệm đồng chí Phạm Văn Lập giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Phạm Văn Lập.

Sáng 1/8, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn (PTNT). Đồng chí Phạm Văn Hà, Phó chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo một số ban, sở, ngành, đơn vị chức năng cùng dự.

Theo quyết định, đồng chí Phạm Văn Lập, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp - PTNT được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp - PTNT. Thời hạn bổ nhiệm theo quy định hiện hành.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng chúc mừng, giao nhiệm vụ đồng chí Phạm Văn Lập trên cương vị Giám đốc Sở Nông nghiệp - PTNT tiếp tục nỗ lực phấn đấu, học hỏi kinh nghiệm điều hành, đoàn kết cùng tập thể ban giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong ngành hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí đề nghị các ban, ngành trên địa bàn thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng Sở Nông nghiệp - PTNT thực hiện hiệu quả cao các chương trình, mục tiêu, kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Bổ nhiệm đồng chí Lương Hải Âu giữ chức Giám đốc Sở Thông tin -Truyền thông thành phố

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố trao quyết định và chúc mừng đồng chí Lương Hải Âu. Ảnh: Minh Châm

Sáng 1/8, UBND thành phố tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc bổ nhiệm Giám đốc Sở Thông tin -Truyền thông. Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì.

Theo quyết định của UBND thành phố, đồng chí Lương Hải Âu, Phó giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông thành phố. Thời hạn bổ nhiệm theo quy định hiện hành.

Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình chúc mừng Sở Thông tin - Truyền thông kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo; mong muốn đồng chí Lương Hải Âu tiếp tục phát huy năng lực, đoàn kết chặt chẽ tập thể, cán bộ, nhân viên cơ quan để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thành phố giao.

Đồng chí Ngô Thị Minh Hà phụ trách Hội Nông dân Hải Phòng

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy trao quyết định cho các đồng chí Nguyễn Văn Chương và Ngô Thị Minh Hà. Ảnh: Hoàng Phước

Sáng 1-8, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng chủ trì hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành uỷ về công tác cán bộ chủ chốt tại Hội Nông dân thành phố.

Hội nghị nghe công bố quyết định điều động đồng chí Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố ra công tác tại huyện Cát Hải, chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Cát Hải nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 1-8; giao đồng chí Ngô Thị Minh Hà, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố phụ trách Hội Nông dân từ ngày 1-8 đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội Nông dân thành phố.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa chúc các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ mới tiếp tục trách nhiệm, tâm huyết với công việc được giao, tích cực tham gia xây dựng địa phương, tổ chức Hội vững mạnh toàn diện.

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Văn Tuấn giữ chức Phó giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố trao quyết định cho các đồng chí Phạm Văn Tuấn, Bùi Thanh Long, Lê Khắc Hòa.

Sáng 1-8, tại Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng, UBND thành phố tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ Đài Phát thanh - Truyền hình (PTTH) Hải Phòng. Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Hội nghị nghe các quyết định: điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Văn Tuấn, Phó giám đốc Sở Thông tin -Truyền thông giữ chức vụ Phó giám đốc Đài PTTH Hải Phòng thời hạn bổ nhiệm theo quy định; các đồng chí Bùi Thanh Long, Phó giám đốc Đài PTTH và Lê Khắc Hòa, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật (Đài PTTH Hải Phòng) nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1-8-2017.

Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam chúc đồng chí Phạm Văn Tuấn trên cương vị mới tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, cùng ban lãnh đạo Đài PT-TH Hải Phòng đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng đơn vị ngày càng lớn mạnh; ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí Bùi Thanh Long, Lê Khắc Hòa, chúc các đồng chí sức khỏe.

Theo baohaiphong

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !