hạ nhiệt giá xăng

Cập nhập tin tức hạ nhiệt giá xăng

Giảm thuế, phí để hạ nhiệt giá xăng

Giá xăng dầu trong nước quá cao có thể làm vô hiệu hóa một số chính sách của Chương trình phục hồi kinh tế tổng thể mà Chính phủ đang tiến hành.

Đang cập nhật dữ liệu !