Gửi tiền

Cập nhập tin tức Gửi tiền

Khách “VIP” rút tiền khỏi ngân hàng

Dòng tiền từ khách “VIP” tiếp tục rời khỏi ngân hàng, chảy sang kênh trái phiếu và cổ phiếu.

Đang cập nhật dữ liệu !