GS Trần Ngọc Thêm

Cập nhập tin tức GS Trần Ngọc Thêm

Có cần thiết phải bỏ khẩu hiệu "Tiên học lễ, hậu học văn"?

Dư luận đang có nhiều ý kiến trái chiều trước ý kiến nên bỏ khẩu hiệu "Tiên học lễ, hậu học văn" của GS Trần Ngọc Thêm.

Đang cập nhật dữ liệu !