giếng đá ong

Cập nhập tin tức giếng đá ong

Giếng đá ong, quê bạn có không?

Nông thôn hiện đại hóa còn có cả nguồn nước máy dẫn về. Thế nhưng một số gia đình vẫn giữ lại giếng đào.

Đang cập nhật dữ liệu !