giảm mức đóng

Cập nhập tin tức giảm mức đóng

Ngành BHXH hoàn thành việc giảm mức đóng BHTN, hỗ trợ người sử dụng lao động

Sau 5 ngày triển khai, ngành BHXH Việt Nam đã cơ bản thực hiện xong chính sách giảm mức đóng từ 1% xuống 0% vào Quỹ BHTN đối với 381.925 doanh nghiệp với tổng số tiền trên 7.653 tỷ đồng; đã có 7.416 người nhận được tiền hỗ trợ từ Quỹ BHTN

Đang cập nhật dữ liệu !