Giải quyết việc làm

Cập nhập tin tức Giải quyết việc làm

Hà Nội đã giải quyết việc làm cho hơn 195.000 lao động

11 tháng của năm 2022, thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 195.468/160.000 lao động, đạt 122,1% kế hoạch năm, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2021.

Đang cập nhật dữ liệu !