giải pháp

tin tức về giải pháp mới nhất

Đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, tăng thu ngân sách vượt qua dịch bệnh
 

05/10/2021

Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, ngân sách sẽ tăng thu nếu khẩn trương giải quyết hồ sơ nộp tiền sử dụng đất của nhiều dự án nhà ở. Đặc biệt, từ thực tiễn chống dịch cho thấy cần thiết phải có khu nhà ở cho công nhân...