dư nợ tín dụng với bất động sản

Cập nhập tin tức dư nợ tín dụng với bất động sản

Bao nhiêu tiền của ngân hàng đang chảy vào bất động sản?

Trong 6 tháng đầu năm, nhiều ngân hàng vẫn giải ngân thêm hàng chục nghìn tỷ đồng vào lĩnh vực cho vay bất động sản.

Đang cập nhật dữ liệu !