dư nợ tín dụng với bất động sản

Cập nhập tin tức dư nợ tín dụng với bất động sản

Ngân hàng tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ khách hàng, doanh nghiệp tiếp cận vốn

Trong năm 2022, ngành ngân hàng tiếp tục triển khai một số giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vay vốn.

Đang cập nhật dữ liệu !