Du lịch biển đảo

Cập nhập tin tức Du lịch biển đảo

Tìm giải pháp phát triển du lịch biển đảo Việt Nam

Hội thảo "Phát triển du lịch biển đảo Việt Nam - Thời cơ, thách thức và giải pháp" diễn ra chiều 9/12 nhằm tìm ra các giải pháp thuận lợi để phát triển du lịch biển đảo Việt Nam.

Đang cập nhật dữ liệu !