Dự án khu dân cư Tam Anh Nam

Cập nhập tin tức Dự án khu dân cư Tam Anh Nam

Quảng Nam: Chủ đầu tư ngã ngửa chịu tiếng oan vì website Sở Xây dựng bảo trì

Dù đã hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, đã nghiệm thu và bàn giao cho địa phương quản ly, song một doanh nghiệp ở Quảng Nam lại bị mang tiếng oan vì sự cố bảo trì website của Sở Xây dựng.

Đang cập nhật dữ liệu !