Dòng tiền sẽ tìm đến cổ phiếu lớn

Cập nhập tin tức Dòng tiền sẽ tìm đến cổ phiếu lớn

Áp lực rút tiền cuối năm

Cuối năm là thời điểm các công ty chứng khoán và tổ chức tài chính “xử lý” sổ sách, thu hồi nợ vượt quá quy định, nên thị trường có áp lực bán đối với những mã có đòn bẩy tài chính cao.

Đang cập nhật dữ liệu !