đông hải

Cập nhập tin tức đông hải

Bạc Liêu: Huyện Đông Hải phát triển trọng tâm kinh tế biển

Trong năm 2020 - 2021, Đông Hải là huyện trọng điểm về kinh tế biển của tỉnh Bạc Liêu nhìn từ giải pháp phát triển đoàn tàu có công suất lớn, nâng cao hiệu quả khai thác, đánh bắt.

Đang cập nhật dữ liệu !