Đổi thay ở Bến Tre

Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đến nay diện mạo nông thôn của tỉnh Bến Tre đã có nhiều đổi mới.

Những việc đã làm được

Ông Hồ Văn Thiệt, Chi cục trưởng Chi cục PTNT Bến Tre, cho biết: Đến thời điểm này, tỉnh đã phê duyệt quy hoạch đồ án chung cho 77/124 xã, trong đó 25 xã điểm đã hoàn thành 100%; 38/124 khu trung tâm xã có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết.

Trong quá trình triển khai thực hiện, tỉnh xác định rõ công tác xây dựng cơ sở hạ tầng là khâu đột phá. Theo đó, tỉnh đã tập trung lồng ghép các nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Đồng thời, các địa phương huy động sức dân vừa với khả năng của từng địa phương, đảm bảo hài hòa với các nhiệm vụ khác.

Đến nay, toàn tỉnh Bến Tre đã và đang đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp các hạng mục công trình GTNT được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Nhiều gia đình tự nguyện hiến đất, góp công, góp của, cây, dỡ tường rào mở rộng mặt đường theo quy hoạch và đề án được duyệt. Trong năm 2012, toàn tỉnh đã xây dựng mới được 38,724 km đường trục xã và liên xã; 5,639 km đường từ xã đến ấp, liên ấp; 106,893 km đường từ ấp đến xóm, liên xóm; 2,8 km đường trục giao thông, tổng kinh phí đầu tư khoảng 219,565 tỷ đồng.

Đổi thay ở Bến Tre - ảnh 1

Đường về xã NTM Châu Bình, huyện Giồng Trôm, Bến Tre

Đối với công tác thủy lợi gắn với Chương trình xây dựng NTM đã đầu tư xây dựng, tu bổ sửa chữa, nâng cấp cống, trạm bơm, nạo vét 399,51 km kênh mương phục vụ tưới tiêu, kinh phí đầu tư 50,165 tỷ đồng. Các công trình công cộng, phục vụ dân sinh đã tập trung đầu tư sửa chữa nâng cấp trên 300 phòng học các cấp, kinh phí 45 tỷ đồng và các công trình về cơ sở vật chất văn hóa nhằm thúc đẩy các hoạt động thể dục thể thao quần chúng.

Nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM và vốn vay của tỉnh phân bổ cho các địa phương để hỗ trợ đầu tư hạ tầng thiết yếu cho các xã điểm với tổng số vốn đầu tư 34,7 tỷ đồng. Trong đó, vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM là 14,7 tỷ đồng, vốn vay ưu đãi của tỉnh 20 tỷ.

Công tác phát triển sản xuất, toàn tỉnh có 52 tổ hợp tác được thành lập theo Nghị định 151 tại 36 xã với 20 mô hình để phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Trong đó, vốn trực tiếp từ hỗ trợ cho công tác phát triển sản xuất năm 2011 là 287 triệu đồng đầu tư cho 3 xã. Năm 2012 là 1,961 tỷ đồng, năm 2013 hỗ trợ trực tiếp cho 5 xã điểm 820 triệu đồng. Từ nguồn vốn Trung ương đã hỗ trợ trực tiếp cho 18 tổ hợp tác, thực hiện 16 mô hình hình sản xuất. Đối với 34 tổ hợp tác còn lại Ban chỉ đạo đã chỉ đạo cho các địa phương vận động thành lập theo Nghị định 151 theo hình thức người dân tự thực hiện mô hình từ nguồn kinh phí của nhân dân, chưa có hỗ trợ vốn từ ngân sách Chương trình NTM hằng năm, vì một số tổ hợp tác này không nằm trong 25 xã điểm NTM nên chưa hỗ trợ.

Đối với 25 xã điểm, các địa phương đang thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn đến năm 2015 đạt tiêu chí thu nhập. Ngoài ra, đã tổ chức tập huấn cho BCĐ các cấp với 3.458 học viên là các cán bộ trực tiếp thực hiện tham dự.

Về giáo dục đã công nhận 126/529 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, THCS cấp độ 1. Xây dựng các trạm y tế của 25 xã điểm đạt chuẩn quốc gia, nhằm nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh ở tuyến cơ sở, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Công tác bảo vệ môi trường kết quả bước đầu các hộ chăn nuôi quy mô vừa trở lên đều có đầu tư mô hình biogas xử lý chất thải, nhất là các hộ chăn nuôi bò, heo.

Tồn tại cần khắc phục

Ông Hồ Văn Thiệt cho biết, qua 2 năm thực hiện bộ mặt nông thôn Bến Tre ngày càng đổi mới, nhưng vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn cần tháo gỡ. Đó là, nội dung của chương trình vẫn còn chưa được đề ra rõ ràng, địa phương thực hiện một số chỉ tiêu còn phải sửa đổi, điều chỉnh liên tục, chưa phù hợp. Chương trình xây dựng NTM cần nguồn vốn rất lớn, bình quân 150 - 200 tỷ đồng/xã, trong khi nguồn lực của Nhà nước và các doanh nghiệp, nhân dân có hạn nên tiến độ triển khai các dự án rất chậm. Một số nội dung không có kinh phí riêng như phát triển sản xuất, tỷ trọng vốn do doanh nghiệp hỗ trợ và vốn dân đóng góp cũng rất thấp nên tốc độ triển khai các công trình xây dựng NTM của các xã rất chậm và không đều, chủ yếu chỉ tập trung vào xây dựng mới, ít quan tâm đến tu sửa, nâng cấp.

Đề án xây dựng NTM cấp xã còn nặng về phát triển kết cấu hạ tầng, chưa chú trọng đến phát triển sản xuất tăng thu nhập, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần và bảo vệ môi trường. Chương trình NTM chú trọng nhiều đến xây dựng những công trình cấp xã mà chưa quan tâm thích đáng tới các công trình ở các ấp hoặc ở hộ nông dân.

Về công tác phát triển sản xuất, nhìn chung các địa phương chỉ tập trung cho xây dựng quy hoạch và lập đề án, việc sản xuất vẫn theo kế hoạch hằng năm, chưa có chuyển biến rõ rệt. Trên thực tế, đây là công việc rất khó vì liên quan đến chính sách đất đai, Chương trình xây dựng NTM chưa có chính sách tập trung đất đai, nên chưa thu hút được doanh nghiệp đầu tư tại địa bàn nông thôn, chưa tạo ra các mô hình tổ chức sản xuất mới gắn nông nghiệp với công nghiệp và dịch vụ, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Về công tác đào tạo nghề cho nông dân chưa gắn với các dự án, chương trình và nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp. Trong dạy nghề cho nông dân, các xã NTM chưa tổ chức tốt công tác tư vấn học nghề và tìm việc làm, các Trung tâm dạy nghề chưa xây dựng được bộ giáo trình chuẩn phù hợp với thời gian đào tạo. Nhiều cơ sở dạy nghề phi nông nghiệp để chuyển nghề cho nông dân vẫn trong tình trạng dạy “chay”, thiếu giáo viên có chất lượng, thiếu thiết bị phục vụ thực hành.

Ông Hồ Văn Thiệt kiến nghị: Chính phủ và các Bộ, ngành cần nghiên cứu chính sách về vốn, khoa học công nghệ để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Quan tâm hỗ trợ cho các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp thông qua các chính sách khuyến nông, đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất và khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa qui mô lớn.

Nâng mức hỗ trợ cho các mô hình phát triển sản xuất trong Chương trình xây dựng NTM vì tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách. Bố trí kế hoạch vốn hằng năm sớm để địa phương chủ động xây dựng kế hoạch cho phù hợp.

Có chính sách tín dụng trung và dài hạn phục vụ cho xây dựng NTM, tạo điều kiện thực sự để người nông dân tiếp cận được vốn vay phục vụ cho công tác phát triển sản xuất trong xây dựng NTM.

Lan Anh

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !