đổ xô tắm biển

Cập nhập tin tức đổ xô tắm biển

Người cứu 6 học sinh: 'Một cháu khóc trên tay, ngoài xa còn đến 3 cháu'

"Thời điểm trên tay bế một cháu, còn ngoài xa vẫn còn đến 3 cháu nữa, tôi không nghĩ gì nữa, chỉ biết làm theo lời trái tim mách bảo", ông Trung chia sẻ.

Đang cập nhật dữ liệu !