Điều hành xăng dầu

Cập nhập tin tức Điều hành xăng dầu

Để không còn tình trạng treo biển “hết xăng”

Bộ Công Thương cần có chiến lược xây dựng thị trường xăng dầu thực thụ, cạnh tranh công bằng, bình đẳng và minh bạch.

Đang cập nhật dữ liệu !