Điện lực Thanh Hóa

Cập nhập tin tức Điện lực Thanh Hóa

Điện lực Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Tính đến hết tháng 3/2022, số lượng khách hàng dùng điện ở Thanh Hóa thanh toán điện tử không dùng tiền mặt mới đạt 69,16%. Tới đây, Điện lực Thanh Hoá sẽ triển khai rộng rãi dịch vụ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt tới các khách hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !