Điện lực Đắk Nông đóng góp tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội

Cùng với việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, thời gian qua, Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) không ngừng đầu tư hệ thống lưới điện, cung ứng điện chất lượng đáp ứng nhu cầu về điện, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Người dân Đắk Nông tăng năng suất vụ mùa nhờ điện lưới quốc gia.

Những năm qua, PC Đắk Nông đã thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng lưới điện gắn với cải tạo, nâng cao chất lượng điện. Đến nay, PC Đắk Nông đã có hệ thống lưới điện phát triển với quy mô 97,29km đường dây 35kV, 1.633km đường dây 22kV, 1.863 km đường dây hạ thế 0,4kV, 3 trạm biến áp trung gian với tổng dung lượng 23.200 kVA và 2.013 trạm biến áp phụ tải với tổng dung lượng 316.000kVA, cung cấp điện lưới quốc gia cho 100% huyện, thị xã, phường và thị trấn, tỉ lệ số hộ dân có điện hơn 97%, 722/724 thôn buôn có điện, chiếm tỉ lệ 99,72%, đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đời sống người dân trên địa bàn tỉnh.

Về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, trong 11 tháng đầu năm 2018, sản lượng điện thương phẩm Công ty thực hiện đạt 465 triệu kWh/năm; tỷ lệ tổn thất điện năng giảm 0,65% so với kế hoạch, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt so với kế hoạchTổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) giao, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách của địa phương.

Đặc biệt, Công ty còn bán điện cho tỉnh Mundulkiri (Vương quốc Campuchia) với sản lượng năm 2018 hơn 5,5 triệu kWh, doanh thu hơn 13,4 tỷ đồng.

Cùng với đó, PC Đắk Nông còn chú trọng huy động nhiều nguồn vốn khác nhau để xây dựng phát triển lưới điện, cải tạo, nâng cấp lưới điện đáp ứng kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển hạ tầng tại các khu, cụm công nghiệp; nâng cao chất lượng các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trong đó, có nhiều dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh đã được cung cấp điện như: Cấp điện cho Nhà máy Alumin Nhân Cơ, Nhà máy điện phân nhôm, Khu công nghiệp Tâm Thắng - Nhân Cơ, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Với mục tiêu đưa điện đến các thôn, bon vùng sâu, vùng xa để bà con có điều kiện nâng cao dân trí, xóa đói, giảm nghèo và nâng cao đời sống, PC Đắk Nông đã tiếp tục sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư phát triển lưới điện tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, cụ thể: Dự án cấp điện 10 thôn buôn căn cứ cách mạng đã được đầu tư xây dựng hơn 29km đường dây trung thế, hơn 25km đường dây hạ thế,11 trạm biến áp với tổng dung lượng 631,5kVA, cấp điện cho 1.042 hộ dân, với tổng mức đầu tư 9,4 tỷ đồng; Dự án cấp điện 20 thôn buôn tỉnh Đắk Nông thuộc các huyện Krông Nô, Đắk R’lấp, Đắk Song, Đắk Nông với gần 49km đường dây trung thế, hơn 35km đường dây hạ thế, 26 TBA với dung lượng 1.157kVA, cấp điện cho 1.173 hộ dân, với tổng mức đầu tư 26,9 tỷ đồng; Dự án cấp điện 37 thôn buôn tỉnh Đắk Nông dùng nguồn vốn WB giai đoạn 1, đợt 3 thực hiện trên địa bàn 11 xã, thuộc 5 huyện Krông Nô, Đắk Song, Đắk Mil, Đắk Nông, Cư Jút gồm hơn 97km đường dây trung thế, hơn 142km đường dây hạ thế, 55 TBA với dung lượng 3.140kVA, cấp điện cho 3.975 hộ dân, với tổng mức đầu tư 106,7 tỷ đồng...

Đặc biệt, trong năm 2018, PC Đắk Nông phối hợp với địa phương thực hiện tốt dự án 2081 “Cấp điện nông thôn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014 - 2020” như: Dự án cấp điện cho 4 thôn thuộc xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức với tổng mức đầu tư khoảng 20,845 tỷ, cấp điện 630 hộ; Dự án cấp điện cho các thôn 5,6,7 xã Đắk R’Măng, huyện Đắk Glong với tổng mức đầu tư khoảng 11,9 tỷ, cấp điện cho gần 700 hộ dân; Dự án cấp điện 2 thôn Phú Hoà và Phú Vinh xã Quảng Phú, huyện Krông Nô với quy mô xây dựng mới 6,2km đường dây trung thế và 5,9km đường dây hạ thế và 3 trạm biến áp với tổng công suất là 150 kVA với tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng, cấp điện gần 300 hộ dân.

Cùng với đó, hàng năm PC Đắk Nông quan tâm đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa mở rộng hệ thống lưới điện nông thôn và đầu tư cấp điện khu vực vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh.

Riêng trong năm 2018, Công ty đã đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp và xây dựng mới lưới điện và một số hạng mục công trình khác với tổng vốn đầu tư gần 272 tỷ đồng, trong đó: Vốn ngành điện gần 250 tỷ đồng và vốn Chính phủ là 22 tỷ đồng, qua đó hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh được cải tạo, nâng cấp, mở rộng từng bước phục vụ tốt nhu cầu sử dụng điện sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Đồng thời, PC Đắk Nông còn chú trọng nâng cao chất lượng công tác quản lý vận hành, đảm bảo hành lang lưới điện, tăng cường công tác sửa chữa lưới điện trong năm với tổng nguồn vốn trên 10 tỷ đồng. Nhờ đó, đến nay nguồn lưới điện đã đảm bảo chất lượng điện cung cấp, giảm đáng kể số lần và thời gian mất điện.

Có thể nói, từ khi các dự án cấp điện đưa vào sử dụng, cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có nhiều thay đổi và nâng lên rõ rệt, có điện không chỉ giúp bà con vùng sâu vùng xa đảm bảo sinh hoạt mà còn tiếp cận tiến bộ kỹ thuật mới, mở rộng quy mô sản xuất, có cơ hội phát triển nhiều ngành nghề thúc đẩy sản xuất, cải thiện đời sống, góp phần từng bước thay đổi bộ mặt nông thôn của tỉnh Đắk Nông, đặc biệt góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên toàn tỉnh.

Một trong những hộ dân được hưởng lợi từ dự án cấp điện, ông Trịnh Văn Doãn (thôn 5, xã Đắk R’Măng, huyện Đắk Glong), chia sẻ: “Sau nhiều năm chờ đợi, giờ đây điện lưới quốc gia đã kéo về tận nhà, bà con trong thôn vui mừng lắm, nhiều nhà mua ti vi, đầu đĩa, nồi cơm điện, quạt điện... cho sinh hoạt; mua máy bơm nước để tưới cây trồng; trẻ con trong thôn sẽ có điều kiện học hành tốt hơn, đời sống người dân trong thôn đã được thay đổi hẳn”.

Bên cạnh việc nỗ lực đưa điện về vùng sâu, vùng xa, PC Đắk Nông còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chung tay cùng địa phương thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Các nỗ lực của Công ty đã được các cấp và tỉnh Đắk Nông ghi nhận là một trong những đơn vị có nhiều đóng góp tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thương hiệu của Công ty đã và đang có uy tín rất lớn trong cộng đồng.

Cùng với việc triển khai các dự án đưa điện về với người dân, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, PC Đắk Nông còn nỗ lực trong việc hoàn thành tiêu chí số 4 về điện, đóng góp lớn trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo chủ trương của ngành Điện và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, trong thời gian tới, PC Đắk Nông sẽ tiếp tục huy động các nguồn vốn đầu tư, ưu tiên bố trí đầu tư theo kế hoạch xây dựng nông thôn mới của tỉnh, phấn đấu đến năm 2020, Đắk Nông sẽ hoàn thành việc đưa điện lưới quốc gia về với 100% thôn, buôn trên địa bàn tỉnh.

Bạch Mai - Sông Cài
Từ khóa: Công ty Điện lực Đắk Nông chính trị xã hội Vương quốc Campuchia

Bắt được thanh niên vừa ra tù dùng dao đâm chết tài xế xe 7 chỗ sau hơn 5 giờ gây án Icon

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa thông tin đã bắt được đối tượng Đỗ Quang Mạnh (2001, trú tại xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột) sau hơn 5 giờ gây án mạng làm chết người.

Hà Nội: Nhiều học sinh vẫn không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy, dàn hàng 2, hàng 3

Vẫn mặc đồng phục nhưng nhiều học sinh điều khiển xe mô tô chạy trên đường lại thản niên không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng hai hàng ba...

Thanh niên đột nhập tiệm vàng, trộm tài sản gần 1 tỷ rồi lên xe khách trốn vào Nam

Sau khi đột nhập trộm hơn 183 chỉ vàng, Dương Hoàng Phúc (SN 1996, Hà Tĩnh) đã lên xe khách bỏ trốn vào Nam. Xe chạy đến huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) thì bị các lực lượng chức năng bắt giữ.

Thông tin mới nhất vụ tai nạn khiến hàng chục công nhân bị thương ở Nghệ An

Sau cú va chạm mạnh, nhiều công nhân trên xe khách bị thương, thậm chí nằm gác trên kính chắn, ngất lịm. Một bệnh nhân bị thương nặng phải chuyển lên tuyến trên để điều trị, 10 bệnh nhân vẫn nằm tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An.

Thanh niên vừa ra tù đâm chết tài xế xe hơi, hàng chục trinh sát đang vây bắt Icon

Vừa mới chấp hành án tù xong, đối tượng Đỗ Quang Mạnh (2001, trú tại xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã dùng dao đâm chết một tài xế tử vong giữa đường. Hàng chục trinh sát đang khẩn trương vây bắt Mạnh.

Hàng trăm người sập bẫy 'mua hàng hoàn lại tiền' ở Đắk Lắk, công an vào cuộc điều tra Icon

Hàng trăm người dân ở phường Khánh Xuân và xã Hòa Khánh (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vừa bị sập bẫy "bán hàng hoàn lại tiền" với số tiền rất lớn. Đây là một hình thức biến tướng lừa đảo đã diễn ra không ít lần ở nhiều địa phương khác nhau.

Mâu thuẫn trong lúc uống rượu, con trai cầm dao đâm cha ruột tử vong

Trong lúc uống rượu, 2 cha con Y Thô xảy ra mâu thuẫn. Y Thô bị cha ruột (77 tuổi) cầm dao đâm vào người nhưng đã cướp được dao rồi đâm lại một nhát khiến cha ruột tử vong tại chỗ.

Hai thiếu niên cá cược đua xe, giải thưởng dành cho người thắng gây bất ngờ

Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vừa triệu tập 2 thiếu niên trú tại phường Đậu Liêu để làm rõ hành vi “đua xe” trái quy định.

Quảng Nam: Truy nã 'nữ quái' cấu kết với em rể, đưa 2 người sang Campuchia trái phép

Tổ chức cho hai thanh niên ở Quảng Nam xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc, Hiền bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam truy nã.

Tin không khí lạnh ở Bắc Bộ và dự báo thời tiết cả nước 3 ngày tới

Dự báo, ở khu vực Bắc Bộ từ ngày 09-10/10 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; từ đêm 09/10, trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét.

Đang cập nhật dữ liệu !