điểm mới

Cập nhập tin tức điểm mới

Tuyển sinh 2023: Nhiều điểm mới thí sinh cần lưu ý

Một trong những điểm mới nổi bật của tuyển sinh 2023 là thay đổi cách tính điểm ưu tiên để tạo công bằng cho thí sinh các vùng miền.

Đang cập nhật dữ liệu !