dạy bơi an toàn

Cập nhập tin tức dạy bơi an toàn

Dạy bơi là biện pháp hiệu quả nhất để phòng chống đuối nước

Từ kinh nghiệm của các nước trên thế giới, các chuyên gia cho rằng, dạy bơi cho trẻ là biện pháp hiệu quả nhất để phòng chống đuối nước.

Đang cập nhật dữ liệu !