đầu tư Đà Nẵng

Cập nhập tin tức đầu tư Đà Nẵng

Phát triển Đà Nẵng trở thành điểm đến hàng đầu, nơi làm tổ của các ‘đại bàng’

Làm sao để Đà Nẵng không chỉ là điểm đến, mà phải là điểm đến hàng đầu, với những trải nghiệm đẳng cấp, khác biệt và Đà Nẵng phải trở thành nơi làm tổ của các ‘đại bàng’, các nhà đầu tư với các dự án lớn, đẳng cấp?

Đang cập nhật dữ liệu !