Đấu giá cổ phần

Cập nhập tin tức Đấu giá cổ phần

PV Gas muốn bán toàn bộ cổ phần tại PV Pipe với điều kiện bất ngờ

PV Gas muốn chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của PV GAS tại công ty con CTCP Sản xuất ống thép Dầu khí Việt Nam (PV PIPE) thông qua đấu giá.

Đang cập nhật dữ liệu !