đắp lá chữa bỏng

Cập nhập tin tức đắp lá chữa bỏng

Tự đắp thuốc nam chữa bỏng, người đàn ông phải truyền kháng sinh, điều trị toàn thân

Đang điều trị bỏng tại viện, gia đình xin về nhà tự chữa bằng thuốc nam. Kết quả là toàn bộ vùng bỏng ở chân trái bệnh nhân mưng mủ, chảy dịch phải điều trị toàn thân.

Đang cập nhật dữ liệu !